Chia sẻ của các Đại biểu Quốc hội về cơ chế đặc thù tạo sức bật cho tỉnh Khánh Hòa

Theo dự kiến, chiều 24/5, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ của các ĐBQH trước thềm phiên thảo luận.

Cho ý kiến về tạo cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa với điểm nhấn Khu kinh tế Vân Phong, đa số các đại biểu đều đồng tình với chủ trương này và cho rằng việc thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong là phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội. Với cơ chế đặc thù, tỉnh Khánh Hoà sẽ trở thành cực tăng trưởng trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Bà NGUYỄN THỊ SỬU, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế: “Tôi rất đồng tình với cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hoà. Đây sẽ là điểm nhấn, sức bật cho tỉnh, cũng giống như tỉnh Thừa Thiên Huế chúng tôi.”

Tuy nhiên, các cơ chế đặc thù cũng cần được làm rõ, nhất là với những nội dung lớn như chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như quy hoạch đầu tư xây dựng.

Ông TRỊNH HOÀI AN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: “Tôi rất quan tâm về quỹ phát triển nghề cá Khánh Hòa, theo tôi nên mạnh dạn đặt là quỹ phát triển nghề cá Trường Sa. Chúng ta cần rất khuyến khích về vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Nếu để là quỹ nghề cá Khánh Hòa thì sẽ phải đặt câu hỏi là các tỉnh Phú Yên, ven biển khác cũng có biển cũng cần phát triển nghề cá thì sao?"

Chiều nay, các đại biểu sẽ lắng nghe tờ trình, báo cáo và thảo luận ở tổ về vấn đề này.

Đỗ Minh