Cơ chế đặc thù cho 3 chương trình MTQG: Thí điểm cơ chế phân cấp cho huyện trong thời gian từ 1 - 2 năm

Việc phân cấp cho cấp huyện vẫn còn một số ý kiến băn khoăn trong phiên thảo luận tổ buổi sáng. Nhưng với điểm mạnh dạn phân cấp để các địa phương có thể chủ động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong phiên thảo luận tại Hội trường chiều 16/1, nhiều ý kiến tán thành thí điểm cơ chế phân cấp cho cấp huyện trong thời gian từ 1 đến 2 năm.

Chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm là do thủ tục rườm rà, đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng việc phân cấp cho cấp huyện là điều cần thiết.

Cùng quan điểm này, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị bên cạnh việc mạnh dạn phân cấp cho chính quyền cơ sở, cần xem xét tỷ lệ 1:1 vốn đối ứng của địa phương và người dân khi thực hiện các dự án thành phần, vì thực tế nhiều nơi các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo nên bố trí vốn đối ứng khó khăn và việc thu hồi vốn cũng không khả thi.

Một số đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể hơn những trường hợp được phân cấp cũng như sự cần thiết phải phân cấp cho cấp huyện.

Các đại biểu cũng đề nghị nếu thí điểm phân cấp cho cấp huyện thì phải đảm bảo tính đại diện của các khu vực: nông thôn, thành thị và miền núi để có tính bao quát, tổng hợp. Để khi tổng kết chương trình sẽ rút ra được những kinh nghiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn sau.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam