Có chấp nhận rủi ro nghiên cứu khoa học hay không?

Một trong những yếu tố thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là có sự tham gia của nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Tuy nhiên, có chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học hay không? Có hành chính hoá các hoạt động nghiên cứu hay không? Đây là vấn đề được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, năm 2023, Bộ đã sửa thông tư về quản lý các công trình, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ đồng loạt, đảm bảo liên thông, đồng bộ. Vừa qua, 5 thông tư mới đã được ban hành để tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia. Nhiều quy định được bãi bỏ.

Người đứng đầu ngành Khoa học và Công nghệ cho biết, rất tâm đắc với câu nói của Thủ tướng, “khoa học là con đường ngắn nhất đi tới thịnh vượng". Bộ này đang cố gắng động viên các nhà khoa học tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, và mong muốn các cấp có thẩm quyền tin tưởng hơn nữa vào các nhà khoa học, giao thẩm quyền, cơ chế, chính sách cho họ thỏa đáng để họ phát huy năng lực, cống hiến.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam