Chuyển đổi số trong quản trị, tạo sức cạnh tranh trong sản xuất lắp ráp ô tô

Chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống quản trị chuỗi sản xuất chuyên biệt luôn là nhiệm vụ quan trọng để các tập đoàn, doanh nghiệp tập trung triển khai để đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, hiệu quả, chất lượng sản phẩm được kiểm soát trên từng công đoạn.

Trong đó, hệ thống SCADA của Tập đoàn THACO được đánh giá cao, là cơ sở giúp đơn vị nâng cao chất lượng, chiếm lĩnh thị trường ô tô Việt Nam với hơn 33% thị phần.

Đây là phòng điều khiển trung tâm, sử dụng hệ thống giám sát thiết bị sản xuất thông minh SCADA tại xưởng hàn và xưởng sơn của Nhà máy Sản xuất lắp ráp xe tải THACO. Được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng từ năm 2022, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu từ xa này được vận hành đồng bộ, liên tục, giúp các dữ liệu kỹ thuật được cập nhật trực tiếp theo thời gian thực, hỗ trợ kiểm soát, đánh giá chất lượng, giám sát tốc độ băng chuyền, số lượng sản phẩm, thông báo hạn bảo trì thiết bị định kỳ, cảnh báo những vị trí có nguy cơ bị lỗi.

Với mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất thông minh, Nhà máy Thaco Tải tập trung đầu tư công nghệ sản xuất theo hướng tự động hóa, quản trị số hóa, đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng các phầm mềm, hệ MC.

Chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống quản trị chuỗi sản xuất chuyên biệt luôn là nhiệm vụ quan trọng để các tập đoàn, doanh nghiệp tập trung triển khai để đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, hiệu quả, chất lượng sản phẩm được kiểm soát trên từng công đoạn. Trong đó, hệ thống SCADA của tập đoàn THACO được đánh giá cao, là cơ sở giúp đơn vị nâng cao chất lượng, chiếm lĩnh thị trường ô tô Việt Nam với hơn 33% thị phần.

 Đây là phòng điều khiển trung tâm, sử dụng hệ thống giám sát thiết bị sản xuất thông minh SCADA tại xưởng hàn và xưởng sơn của nhà máy Sản xuất lắp ráp xe tải THACO. Được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng từ năm 2022, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu từ xa này được vận hành đồng bộ, liên tục, giúp các dữ liệu kỹ thuật được cập nhật trực tiếp theo thời gian thực, hỗ trợ kiểm soát, đánh giá chất lượng, giám sát tốc độ băng chuyền, số lượng sản phẩm, thông báo hạn bảo trì thiết bị định kỳ, cảnh báo những vị trí có nguy cơ bị lỗi.

Với mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất thông minh, Nhà máy Thaco Tải tập trung đầu tư công nghệ sản xuất theo hướng tự động hóa, quản trị số hóa, đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng các phầm mềm, hệ thống vào hoạt động quản trị chuỗi sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc nghiên cứu và ứng dụng hệ thống SCADA đã giúp nhà máy tải THACO đáp ứng yêu cầu sản xuất quy mô lớn, công suất 50 nghìn xe mỗi năm. Đây chỉ là một trong nhiều hệ thống số hóa, sản xuất thông minh mà THACO đã áp dụng trong quá trình vận hành các nhà máy.

Tự động hóa sản xuất, quản trị theo hướng số hóa là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiểu rõ được điều này, các hệ thống quản trị sản xuất thông minh như SCADA đang được nhân rộng cho các nhà máy khác của THACO, đồng thời đội ngũ kĩ sư đang tiếp tục nghiên cứu các hệ thống, ứng dụng chuyển đổi số hiện đại để tối ưu hóa sản xuất, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà máy thông minh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Quang