Full Video: Chuyên đề 02 - Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2022

Ngay sau lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 sáng nay 18/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam sẽ đồng chủ trì Chuyên đề 02: "Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững".

Đây là chương trình thảo luận về các nội dung thuộc chủ đề với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện một số bộ, ngành, cơ quan liên quan với chủ đề: "Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững".

Chủ trì phiên thảo luận:

- PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi Chuyên đề 02: "Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững"!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam