Full Video: Chuyên đề 01 - Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2022

Ngay sau lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2022 sáng 18/9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ban Kinh tế Trung ương sẽ đồng chủ trì Chuyên đề 01: "Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội".

Đây là chương trình thảo luận bàn tròn về các nội dung thuộc chủ đề với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện một số bộ, ngành, cơ quan liên quan với chủ đề: Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ trì phiên thảo luận:
- Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
- Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phiên thảo luận chuyên đề 01: Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam