Chương trình 60+: Việt Nam tích cực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Với bề dày lịch sử lâu đời và 54 dân tộc anh em cùng chung sống, Việt Nam có một kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, cần được gìn giữ, phát huy, tạo hồn cốt và bản sắc riêng

Trong chương trình 60+ hôm nay phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam có cuộc trò chuyện với PGS. TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia về chủ đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các địa phương.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!