Chưa nên bỏ phương pháp thặng dư trong định giá đất

Ngày 28/7, tại nhà Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ nhiệm uỷ ban kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì hội nghị. Vấn đề nên hay không nên bỏ phương pháp thặng dư khi định giá đất được các đại biểu quan tâm thảo luận.

Về định giá đất, đối với phương pháp thặng dư ban soạn thảo đưa ra 2 phương án:

+ Phương án 1: Giữ nguyên phương án thặng dư nhưng điều kiện phải sử dụng cùng 1 phương pháp khác.

+ Phương pháp 2: Bỏ phương pháp thặng dư.

Cho ý kiến về vấn đề này, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng không nên loại bỏ phương pháp này bởi đây là phương pháp khoa học đang được áp dụng rộng rãi tại các Quốc gia trên thế giới. Cùng với đó Luật chỉ đưa nguyên tắc định giá đất,  không nên áp cứng quy định phương pháp định giá.

Ở góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Trúc Anh cho rằng cần phải có phương pháp định giá đất, ở đây là hệ số K và dùng các loại biện pháp để thống nhất được một loại giá, chống giao dịch ngầm và có thể kiểm soát được giá.

Một số ý kiến cũng cho rằng nếu loại bỏ phương pháp thặng dư sẽ gây khó khăn trong quá trình thực hiện định giá đất và khiến cho các quy định về định giá bất động sản không thống nhất giữa các văn bản pháp luật có liên quan. Vì vậy không nên loại bỏ phương pháp này.

Diệu Huyền -

Lê Hương -

Đức Minh