Chưa khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Tại báo cáo gửi Thủ tướng ngày 11/8 về tình hình tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19, Bộ Y tế cho biết, Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ đã tổ chức họp về việc tiêm vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm cho nhóm tuổi này.

Bộ Y tế tiếp tục theo dõi khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, kinh nghiệm triển khai của các quốc gia để đưa ra khuyến cáo và xác định nhu cầu vaccine tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi nếu có đủ cơ sở và bằng chứng khoa học triển khai tiêm chủng. Tính tới ngày 11/8, cả nước đã tiêm được trên 234 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phân bổ vaccine đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng vaccine năm 2023. Trên cơ sở đề xuất nhu cầu vaccine phòng Covid-19 của các địa phương, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện kế hoạch phân bổ vaccine đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng năm 2023.

Tiến độ tiêm có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây. Trong tháng 7/2022, cả nước tiêm được 13,4 triệu liều vaccine phòng Covid-19, tăng 2,1 triệu liều so với tháng 6/2022.

Thực hiện : Hiểu Vy