Chú trọng cả "phòng" và "chống" tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Sáng 9/3, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật” và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội”.

Tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.  

Tại phiên họp, Đảng đoàn Quốc hội đã nghe dự thảo Tờ trình về Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật, sau đó các đồng chí trong Đảng đoàn Quốc hội đã đóng góp ý kiến cụ thể vào các nội dung của dự thảo Quy định. Trên cơ sở Dự thảo Quy định và các ý kiến tại phiên họp, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban soạn thảo dự thảo Quy định tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật. Cần xác định nội hàm của kiểm soát quyền lực, cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật, nhận diện các hành vi lạm quyền. Lưu ý công tác xây dựng pháp luật có rất nhiều khâu, liên quan đến rất nhiều chủ thể khác nhau, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật không chỉ có Quốc hội giám sát Chính phủ mà nhiều cơ quan, chủ thể phải cùng giám sát lẫn nhau, trong tất cả các khâu từ đề xuất chính sách cho đến soạn thảo, ban hành chính sách pháp luật. Trên cơ sở đó, xây dựng các quy định cụ thể, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Lưu ý phải chú trọng cả quy định “phòng” và quy định “chống”, có chế tài cụ thể, rõ ràng để bảo đảm kiểm soát quyền lực hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc tổng kết, rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hơn nữa quy trình xây dựng pháp luật; tăng cường chỉ đạo giám sát thực thi pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Cũng trong sáng 9/3, Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến về Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội". Đảng đoàn Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị kĩ lưỡng, công phu theo đúng quy trình để thực hiện đúng Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội; đồng thời đề nghị tiếp thu ý kiến Đảng đoàn Quốc hội, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án với tên gọi “Đề án về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Các ý kiến cũng đề nghị bố cục Đề án hợp lý, có chương trình thực hiện kết luận của Đảng đoàn Quốc hội trong đó coi trọng các mục tiêu, giải pháp cụ thể, quan điểm công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Quang Sỹ