Chủ tịch UBND TP HCM: Cần tiền, có tiền nhưng xài không được

TPHCM vừa có buổi tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 17 của Thành uỷ TPHCM về tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thời gian qua chỉ đạt tỷ lệ khoảng 50%. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc chậm trễ trong thực hiện các dự án và tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp của TP.

Theo các đại biểu, tỷ lệ thu hồi, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố thời gian qua còn thấp. Cụ thể, một số cấp uỷ, chính quyền, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm, thiếu sâu sát; thời gian thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh giá đất trong một số trường hợp gặp khó khăn; thiếu quỹ nhà bố trí tái định cư và nguồn vốn chi trả bồi thường. Bên cạnh đó, các hướng dẫn, quy định về pháp lý cũng là một trong những vướng mắc chính.

Do đó, để đạt được chỉ tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công như kế hoạch đã đề ra, chủ tịch TPHCM chỉ đạo từ nay tới cuối tháng 6, TP cần đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tối thiểu phải đạt được 70% kế hoạch để đủ điều kiện khởi công các dự án./.

Tăng Sắc