Chủ tịch UBND có quyền xử phạt vi phạm hành chính với hành vi cản trở hoạt động tố tụng không?

Cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, một số phát biểu không đồng tình với việc dự thảo Pháp lệnh không quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, Chính phủ đề xuất bổ sung đồng thời thẩm quyền xử phạt cho Chủ tịch UBND các cấp đối với một số hành vi cản trở hoạt động tố tụng, vì xét về bản chất, các hành vi cản trở hoạt động tố tụng đều ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, thuộc phạm vi quản lý của UBND. Đại diện Bộ Tư pháp cũng băn khoăn về tính thống nhất với các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính, trong đó, có thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực. 

Bà ĐẶNG HOÀNG OANH, Thứ trưởng Bộ Tư pháp:Thực tiễn, nếu không giao thẩm quyền xử phạt cho Chủ tịch UBND, một số hành vi cản trở hoạt động tố tụng ở địa phương có mức phạt tiền trên 20 triệu đồng, sẽ phải chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, dẫn đến khó khăn trong việc bảo đảm thời hạn chuyển biên bản để xử phạt trong 24 giờ, ảnh hưởng cả đến thời hạn ra quyết định xử phạt, gây khó khăn cho đối tượng bị xử phạt trong việc thực hiện quyền giải trình, khiếu nại, tố cáo.”

Bà NGUYỄN THÚY ANH, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “Theo quy định Luật xử lý VPHC thì UBND thực hiện xử lý VPHC theo thẩm quyền. Nếu chúng ta viện dẫn điều này thì các cơ quan đề xuất ở đây có phù hợp với Luật xử lý Vi phạm hành chính hay không?” 

Trước tình trạng công tác thi hành án bị cản trở, gây vướng mắc trong quá trình thực hiện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị cần nghiên cứu, xem xét các trường hợp này.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Đền bù, giải tỏa mặt bằng, sắp đến ngày chuẩn bị cưỡng chế rồi mà lại có Văn bản chính thức của các cơ quan này, cơ quan kia bảo là xem xét lại thế này thế kia. Tôi ở địa phương, cái này cũng phức tạp lắm, can thiệp trực tiếp bằng văn bản, chứ chưa nói can thiệp giấu mặt đâu, thì cái này các đồng chí xem.”

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần rà soát các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi cản trở hoạt động tố tụng, chẳng hạn như Hội thẩm nhân dân can thiệp vào hoạt động tố tụng; xem xét các quy định về việc chuyển hồ sơ vi phạm xử phạt hành chính; việc không xử lý, không hồi âm khi nhận được hồ sơ.

Quang Anh