Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nông nghiệp là trụ đỡ của Trà Vinh

Sáng 29/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Trà Vinh về tình hình phất triển kinh tế, xã hội và việc triển khai thực hiện chương trình phục hồi kinh tế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cho biết, với tinh thần chủ động, tích cực, 3 tháng đầu năm nay, tỉnh Trà Vinh đã vượt qua khó khăn đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP giảm so với cùng kỳ, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 23% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21% dự toán.

Thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Trà Vinh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp. Tổng nhu cầu vốn thực hiện các chương trình, dự án trong 2 năm là hơn 79.500 tỷ đồng. 

Tại cuộc làm việc, tỉnh Trà Vinh cũng nêu đề xuất, kiến nghị cụ thể, trong đó, liên quan đến dự án Kênh đào Trà Vinh (luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu) là dự án trọng điểm quốc gia, vì mục tiêu chung của dự án là góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Trà Vinh đề nghị được hỗ trợ về chủ trương đầu tư xây dựng cầu qua kênh đào Trà Vinh kết nối giao thông 4 xã đảo với đất liền, để phát triển tiềm năng kinh tế và du lịch ven biển.  

Trao đổi tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn công tác cho rằng, với vị trí nằm giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu, có 65km bờ biển và 3 vùng sinh thái, Trà Vinh có tiềm năng kinh tế đa dạng, nhất là kinh tế biển. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vấn đề quan trọng nhất đối với Trà Vinh hiện nay là làm thế nào để ổn định được nguồn nước, từ đó phục vụ cho hoạt động sản xuất, đồng thời, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh hơn theo hướng gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. 

 Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Trà Vinh trong những năm qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 đối với sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Sau 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, đưa tỉnh vươn lên đạt trình độ phát triển kinh tế và mức thu nhập trung bình trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, Trà Vinh có 80/85 xã đạt chuẩn, 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới;  tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer còn 0,89%. 

Đánh giá cao Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt mục tiêu xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030, từ kinh nghiệm của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cần phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại, ngày 2/4/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trà Vinh cần tập trung toàn lực hoàn thành các quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Với tiềm năng thế mạnh và điều kiện phát triển hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của Trà Vinh. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Sẽ trình Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết mới về vấn đề tam nông theo mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…, khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng". 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý, Trà Vinh cần quan tâm việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất và con người Trà Vinh, nhất là đối với đồng bào Khmer, Hoa, tạo sự phát triển hài hòa và bền vững, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Dẫn chứng số liệu người có công tại Trà Vinh rất lớn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Trà Vinh là tỉnh trọng điểm về chính sách an sinh xã hội, vì vậy, cần đặc biệt coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tố chính sách với người có công.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Tỉnh cần coi trọng thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội. Các bộ cũng cần chung tay với Trà Vinh thực hiện tốt nhiệm vụ này”.  

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Trà Vinh, giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật đa để Trà Vinh phát triển, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

 Nhân chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội, Công ty cổ phần phần xây dựng Trung Nam đã trao tặng tỉnh Trà Vinh số tiền 10 tỷ đồng để xây dựng 200 căn nhà cho các hộ nghèo tỉnh Trà Vinh.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trà Vinh, chiều 29/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Vàng năm nay 93 tuổi. Ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Vàng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Gia đình liệt sĨ, thương bệnh binh để đất nước hòa bình, độc lập như ngày nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác của Quốc hội cũng tới thăm nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và miền núi Lâm Phú.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ