Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kiểm toán Nhà nước cần mài sắc vũ khí "công khai, minh bạch"

Sáng 27/01, tại trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước, nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước.

Cùng đi có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh;Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Trò chuyện nhân dịp đầu năm mới với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng vì cả nước vừa đón Tết Nguyên đán Quý Mão đầm ấm, vui tươi, an toàn. Cho rằng, trong thành tích chung của đất nước trong năm 2022 cũng như kết quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ đã có phần đóng góp rất quan trọng của Kiểm toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Kiểm toán Nhà nước phục vụ rất đắc lực cho Quốc hội trong các quyết sách, phục vụ rất hữu hiệu trong xây dựng, hoàn thiện các báo cáo thẩm tra. Kiểm toán Nhà nước chú trọng thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong kiểm toán những dự án, chương trình trọng điểm, cung cấp tài liệu, tham gia rất tích cực các chuyên đề giám sát của Quốc hội, đặc biệt là chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước có nhiều khởi sắc, duy trì cơ chế 3 Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, biểu dương những thành tích và những đóng góp xuất sắc của Kiểm toán Nhà nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết số 27 ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đặt mục tiêu tiến tới ban hành các đạo luật về ngân sách nhà nước hằng năm. Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước cần phát huy, đóng góp tích cực hơn nữa. Đồng thời, tiếp tục có tiếng nói ngày càng xứng đáng hơn nữa trong cộng đồng ASOSAI, ASEANSAI, Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI). Theo Chủ tịch Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cần luôn mài sắc vũ khí “Công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật” để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách.

Nhân dịp năm mới Xuân Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm toán Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành vào năm 2024 với những thành tích to lớn hơn nữa, góp phần vào thành quả chung của ngành trong cả quá trình trưởng thành và phát triển.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ