Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa kết quả kỳ họp vào cuộc sống mới quan trọng

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20, sáng 14/2, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, UBTVQH đã cho ý kiến việc Tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 và lần thứ 3, Quốc hội đã xem xét, thông qua 01 Luật, 03 Nghị quyết và xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo. Thành công của 02 kỳ họp bất thường tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc trước những vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay của đất nước, sự nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của cử tri và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần có nhận xét, đánh giá về các công tác của Kỳ họp cho đến tận khi hoàn thiện các văn bản, văn kiện thông qua, tổng hợp ý kiến đánh giá của người dân, cử tri về, để có cái nhìn toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "

Mặc dù là kỳ họp bất thường, là hoạt động bình thường của Quốc hội, nhưng vẫn phải tiến hành đúng quy định của pháp luật, hiến pháp, nội quy của kỳ họp. Luật khám chữa bệnh có kịp thời không? Về quy hoạch tổng thể quốc gia như thế nào? Các nội dung khác ra làm sao? Chủ trương của UBTVQH tới đây sau khi họp cần có kế hoạch, hội nghị triển khai các kết quả của kỳ họp. Xong kỳ họp rồi chỉ là phần hình thức thôi, đưa kết quả kỳ họp vào cuộc sống mới quan trọng."
Các thành viên UBTVQH cho rằng cần rút kinh nghiệm trong việc gửi tài liệu chậm, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của các đại biểu.
Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, 
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: "Về phía Chính phủ, các Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch đầu tư và các Bộ có liên quan các đồng chí chuẩn bị sớm để có điều kiện thời gian để các Ủy ban của Quốc hội nhất là Ủy ban Tài chính ngân sách có điều kiện thẩm tra cho đúng quy trình, quy chế để xem cái nào trình họp thường trực cái nào trình họp ủy ban, trên cơ sở đó trình lên Thường vụ Quốc hội."
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG: "
Việc chậm tài liệu thường đổ lỗi cho khách quan. Thứ nhất là do mới, thứ hai là do khó, thứ ba là do các địa phương báo cáo chậm, thứ tư là công việc nhiều và thứ năm là do nguồn lực không đủ để làm. Đấy là những lý do thường nêu trong các báo cáo về hạn chế của việc gửi chậm tài liệu. Đề nghị các bộ, ngành cần có phản ứng chính xác, linh hoạt, đánh giá đầy đủ tác động kỹ lưỡng và nghiên cứu thấu đáo để dự báo trước được các tình huống để có đủ căn cứ cho các cơ quan thẩm tra."
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc chuẩn bị từ sớm, từ xa không chỉ thực hiện từ cơ quan của Quốc hội mà phải bắt đầu từ Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các cơ quan trình và công tác phối hợp ngay từ đầu, từ nhiều bên, nhiều phía. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước…khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5. Trước mắt tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để cho ý kiến về những nội dung quan trọng hoặc còn có nhiều chuyện khác nhau đối với các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Anh Đức