Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái thành lập tỉnh Vĩnh Long

Tối 28/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm tên gọi tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Cùng dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Long,  Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào của vùng đất Long Hồ dinh xưa, Vĩnh Long hôm nay. Gần 300 năm qua, trải qua bao nhiêu thăng trầm, mảnh đất nơi đây đã trở thành vùng đất rất trù phú, trung tâm thương mại lớn của vùng đồng bằng Sông Cửu Long, với một nền văn hóa phong phú, nhân văn, giàu giá trị, đậm bản sắc của nền văn minh sông nước miệt vườn, là địa phương giàu truyền thống lịch sử cách mạng.  

Sau 30 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát thấp, tỉnh Vĩnh Long đã phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, vươn lên đạt tỉnh trung bình khá vào năm 2015, đạt tỉnh khá vào năm 2020.  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn mà tỉnh Vĩnh Long đã đạt được. Nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tỉnh cần tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chú trọng gắn kết việc hình thành và phát triển hành lang kinh tế, công nghiệp và đô thị Cần Thơ – Mỹ Thuận – Long An - Vĩnh Long và hành lang kinh tế dọc sông Tiền, sông Hậu. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Cùng với phát triển kinh tế, đề nghị Vĩnh Long phải chú trọng lĩnh vực văn hóa, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, bởi “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn” - như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021. Tỉnh cần chăm lo bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nhất là chăm lo cho con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân, biết lắng nghe tiếp thu những ý kiến xây dựng xác đáng của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy, đam mê, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long vì đã có thành tích nổi bật trong thực hiện chính sách đối với người lao động, người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội trong giai đoạn vừa qua, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ