Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67

Nhân kỷ niệm 53 năm ngày Bác đi xa và 53 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương, tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969 (tức ngày 21-7 năm Kỷ Dậu), cách đây 53 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt dân tộc Việt Nam, thanh thản về với tổ tiên, cội nguồn dân tộc. Trước lúc đi xa, Bác đã để lại bản Di chúc thiêng liêng là tài sản tinh thần vô giá, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự xúc động sâu sắc, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định Quốc hội sẽ luôn nỗ lực kế thừa, đổi mới, thực hiện hiệu quả trọng trách mà Đảng, Nhà nước, cử tri và Nhân dân đã giao cho; luôn đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội như mong ước của Người. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ căn dặn, mỗi cán bộ làm việc tại đây tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu với người dân trong nước và bạn bè quốc tế về những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc về Đảng, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ và dân tộc.