Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng công nhân Bangladesh Rahed Khan Menon và Ban Lãnh đạo của Đảng công nhân Bangladesh đến chào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp với Đảng Công nhân Bangladesh (WPB). Sự gần gũi giữa nhân dân hai nước và những tình cảm chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau qua nhiều năm là nền tảng quý báu cho sự phát triển của quan hệ hai nước; mong muốn hai Đảng tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực thiễn công tác xây dựng Đảng và công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai Đảng tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và thực tiễn về xây dựng đất nước cũng như kinh nghiệm xây dựng phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Đánh gía cao đảng công nhân Banglades đã có nhiều nỗ lực, đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng cảnh tả tại Bangladesh, đẩy mạnh hợp tác với các đảng cảnh tả công nhân thế giới, đóng góp vào hòa bình và phát triển trên thế giới hiện nay. Thông báo những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển giữa hai nước. Cho rằng, thế hệ trẻ là tương lai, trụ cột của đất nước, vì vậy hai nước cần đẩy mạnh giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước.

Chủ tịch Đảng công nhân Bangladesh Rahed Khan Menon đánh gía cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, nêu rõ trong mọi giai đoạn phát triển Banglades luôn ủng hộ Việt Nam, đoàn kết cùng phát triển và trong giai đoạn hiện nay hai nước luôn sát cánh cùng nhau tại các điễn đàn, tương trợ nhau trong hợp tác kinh tế, bổ trợ cho nhau. Ngài Chủ tịch Đảng cho biết, đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, tin tưởng cuộc tổng tuyển cử thành công tốt đẹp. Cho biết đã từng đến thăm Việt Nam, chứng kiến sự phát triển của Việt Nam, Ngài Chủ tịch Đảng công nhân nhất trí cho rằng, hai Đảng sẽ tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ nhất, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Đặng Linh -

Quang Sỹ