Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu chính sách khấu trừ chi phí đầu tư khoa học công nghệ để "hút" nhà đầu tư chiến lược

Một trong các vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm, đề nghị là cần nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để thu hút các nhà đầu tư cho Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Đề cập tới chủ trương thu hút, tiêu chuẩn nhà đầu tư chiến lược, đại biểu đề nghị việc lựa chọn nhà đầu tư cần bảo đảm tuân thủ các điều kiện chặt chẽ vì Khu kinh tế Vân Phong cũng như tỉnh Khánh Hòa có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Ông NGUYỄN HẢI NAM - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế: “Cần tính toán nội hàm nhà đầu tư chiến lược này, đặc biệt nếu như nhà đầu tư chiến lược có yếu tố nước ngoài thì cũng cần phải tính toán phương án để cho phù hợp với vị trí đặc biệt của Khánh Hoà, Vân Phong, tránh xảy ra như những năm trước đây.”

Một số ý kiến đề nghị cần có quy định cụ thể hơn về điều kiện vốn điều lệ nhằm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Ông PHAN ĐỨC HIẾU - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình : “Vốn điều lệ là vốn ban đầu các nhà đầu tư góp vào để hình thành nên doanh nghiệp. Vốn điều lệ ban đầu có thể cao, nhưng nếu kinh doanh không tốt thì vốn chủ sở hữu có thể giảm đi. Nếu kinh doanh tốt thì tổng tài sản và vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên. Nếu để xác định chắc chắn hơn về năng lực của nhà đầu tư, nên thêm yếu tố vốn chủ sở hữu”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hiện nay, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã có quy chế quy định áp mức thuế tối thiểu trên phạm vi toàn cầu và phân bổ lại doanh thu từ thuế đối với các tập đoàn lớn, có lợi nhuận cao, nhằm tạo ra sự bình đẳng trên toàn cầu, nơi các công ty và quốc gia có thể cạnh tranh dựa trên ý tưởng đổi mới, các nguyên tắc cơ bản, chất lượng của lực lượng lao động và môi trường kinh doanh của họ. Điều này đồng nghĩa ưu đãi về thuế không còn hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược nữa, vì vậy, cần nghiên cứu các chính sách khấu trừ chi phí đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ : 'Nếu thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước nào đó mà ưu đãi dưới 15%, lấy mức 15% làm mốc ví dụ VN cho người ta hưởng 15% thì 5% các nhà đầu tư không được hưởng mà phải nộp về chính quốc, để người ta điều tiết, còn quốc gia thuế cao hơn mức 15% thì người ta bù cho, cho nên mức ưu đãi thuế tối thiểu 15% cho nên ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không còn nhiều tác dụng nữa. Do đó, người ta mong muốn được khấu trừ nhiều hơn chi phí đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ, thì cần nghiên cứu việc khấu trừ này để hấp dẫn nhà đầu tư, thì có thể làm một cơ chế thí điểm để sau ta thực hiện luật thuế thu nhập doanh nghiệp." 

Với hai đặc điểm nổi trội là du lịch, dịch vụ hậu cần cảng biển, logistics, các nghiên cứu trước đây về chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế này đưa ra nhiều đề xuất như miễn thị thực nhập cảnh, miễn giảm thuế... nhưng khi thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng các đề xuất này thấy khá phức tạp, vướng mắc về pháp lý và cũng chưa chạm tới mong muốn của các nhà đầu tư. Do đó, cần thiết nghiên cứu các chính sách ưu đãi bám sát thực tế hơn để hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược./.
 

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam