Chủ tịch Quốc hội: Cần đề án cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch Quốc hội hôm 13/9 đã đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, có đề án về cơ sở dữ liệu để tránh trùng lắp, dễ quản lý trong việc xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

Cho ý kiến về nội dung các báo cáo, các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, báo cáo khá chi tiết đầy đủ đảm bảo đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong Kỳ họp thứ 4 sắp tới. Đồng thời đề nghị các cơ quan cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, có các biện pháp hạn chế, giải quyết khiếu nại tố cáo vượt cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần quan tâm và có biện pháp cụ thể để giảm thiểu đơn thư "đầu vào". Để làm được điều này, cần các giải pháp căn cơ hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường vai trò của cả hệ thống chính trị. Có thể áp dụng cả những biện pháp hòa giải, thương lượng đối với những vấn đề dân sự, đối thoại với những vấn đề hành chính. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo điều kiện cho công dân biết được và thực hiện được quyền lợi của mình.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Cần giải pháp căn cơ hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường vai trò của cả hệ thống chính trị trong lĩnh vực này. Có thể áp dụng cả những biện pháp hòa giải, thương lượng đối với những vấn đề dân sự, đối thoại với những vấn đề hành chính".

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, có đề án về cơ sở dữ liệu để tránh trùng lắp, dễ quản lý trong việc xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm, các giải pháp, biện pháp chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, của ngành Tòa án, Kiểm sát trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những kết quả tích cực đã đạt được góp phần duy trì sự ổn định của tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội, thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao, các cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội. Trong đó, chú ý đánh giá, làm rõ thêm tình hình, đặc điểm khiếu nại, tố cáo năm 2022; phân loại, làm rõ những việc mới phát sinh, những việc còn tồn đọng từ các năm trước, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, trách nhiệm và giải pháp xử lý trong thời gian tới. Ngành tòa án, kiểm sát cần có giải pháp giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện : Quang Anh Thùy Linh Quang Sỹ Cao Hoàng