Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh ủy Bình Phước

Chiều 27/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về kết quả công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải cách tư pháp trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước lưu ý Bình Phước cần tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Về quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh để có phương án đấu tranh hiệu quả. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ biên giới, nội địa; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.

Về công tác đối ngoại, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Tăng cường phối hợp giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với nước bạn, nhất là các địa bàn biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn Campuchia tổ chức các đợt tuần tra, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Về công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 27 về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam sát với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án.

Theo TTXVN