Chủ tịch Nước tiễn lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Sáng 27/04 tại Hà Nội, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân dự Lễ xuất quân Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abye và Nam Sudan.

Lần đầu tiên, Việt Nam cử một đội công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trước đó, chúng ta đã cử các Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, số 2 và số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ, được Liên hợp quốc và chỉ huy các phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung phi đánh giá cao, mang dấu ấn rất lớn trong lòng bạn bè quốc tế.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 với biên chế 63 đồng chí (trong đó có 10 nữ quân nhân) có nhiệm vụ triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại Phái bộ Nam Sudan. Đội Công binh số 1 của Việt Nam với biên chế 184 người (trong đó có 21 nữ quân nhân) sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và tái thiết hòa bình, đem lại cuộc sống bình an cho người dân châu Phi.  

Sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các phái bộ của Liên hợp quốc góp phần thực hiện hóa các cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề, duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tính cả Đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử 76 lượt sĩ quan làm nhiệm vụ cá nhân và 436 quân nhân trong các đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đặc biệt, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 130/2020 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc của Việt Nam càng có cơ sở pháp lý vững chắc, qua đó phát huy bản lĩnh, ý chí của người lính bộ đội Cụ Hồ, của Quân đội và đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Khắc Phục