Chủ tịch nước: Lợi ích của doanh nghiệp, cá nhân gắn liền với lợi ích đất nước

“Điều kiện để doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững là doanh nhân phải tuân thủ pháp luật, luôn đặt lợi ích của doanh nghiệp, cá nhân gắn liền với lợi ích của đất nước, lợi ích cộng đồng”- Đây là một trong những nội dung được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Tới dự buổi lễ còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

60 năm qua VCCI luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp giao phó, có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam; Được đánh giá là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.

Biểu dương những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho sự phát triển, lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực, ngang tầm khu vực và thế giới. Theo đó, Chủ tịch nước lưu ý, điều kiện để doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững là doanh nhân phải tuân thủ pháp luật, luôn đặt lợi ích của doanh nghiệp, cá nhân gắn liền với lợi ích của đất nước.

Nhân dịp này, VCCI đã ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp đầu ngành với 21 thành viên. Đây là nơi tập hợp các doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành hàng khác nhau nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm tham mưu cơ chế chính sách cho Đảng và Chính phủ, góp phần hình thành và xây dựng các trụ cột kinh tế.

Diệu Huyền