Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khảo sát, làm việc với Cục quản trị II

Chiều 24/3, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã đi khảo sát và chủ trì buổi họp với Cục quản trị II, văn phòng Quốc hội, về công tác quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I 2023 .

Sau khi khảo sát, kiểm tra thực tế tại dự án Trung tâm hội nghị 194 Hoàng Văn Thụ, dự án xây nhà ở cho cán bộ công nhân viên phía Nam và Nhà khách Quốc hội phía Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã làm việc với Cục quản trị II về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý II.

Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Cục quản trị II đã có nhiều nỗ lực, tích cực phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phía Nam.
Đồng thời, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo Cục Quản trị II tiếp tục quán triệt ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Cục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Cần lãnh đạo, chỉ đạo tốt để Nhà khách Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt hơn việc kinh doanh, đổi mới hơn nữa công tác phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tính toán thật kỹ công tác nhân sự, bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả cao nhất; Tận dụng các điều kiện sẵn có để Nhà khách phát triển; Đảm bảo 100% các hạng mục đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật và đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả; Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Thực hiện : Nguyễn Điền Văn Trình