Kỳ họp bất thường lần thứ nhất
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 4/1/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/1/2022 sẽ quyết định 4 vấn đề vĩ mô, cấp bách của đất nước.