DIỄN ĐÀN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM VSEF 2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2022.