Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43
Chủ tịch Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn Việt Nam dự AIPA-43.