Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ hôm nay 1/1/2023

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị khai tử. Thay vào đó, cơ quan quản lý cư trú sẽ cập nhật và quản lý thông tin cư trú của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Để giải quyết những vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính do bỏ hộ khẩu giấy,Chính phủ đã ban hành Nghị định 104 sửa đổi hàng loạt các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Theo đó, từ ngày 1/1/2023, người dân có thể sử dụng căn cước công dân thay cho sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính.