Chính sách dân tộc: Cần đánh giá kỹ hiệu quả các giải pháp đã thực hiện

Trong gần như toàn bộ thời gian buổi chiều 6/6, rất nhiều vấn đề “nóng” liên quan đến lĩnh vực dân tộc như: việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chính sách thu hút nguồn lực; Giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được các ĐBQH chất vấn, tranh luận.

Theo quan sát của chúng tôi, trên tinh thần trách nhiệm và cởi mở, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã trả lời thẳng thắn, đi thẳng vào các vấn đề, đưa ra các giải pháp về lĩnh vực quản lý. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Thế Anh