Chính phủ trình chưa rõ thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề y khiến đại biểu Quốc hội băn khoăn

Chiều 26/5, thảo luận ở tổ về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về quy định và thời hạn cấp giấy phép, nhất là liên quan tới thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép hành nghề khám chữa bệnh một lần nữa được các đại biểu đề cập với nhiều băn khoăn. Đại biểu Trần Thị Hoa Ry, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn cho rằng, quy định thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề y khoa đang chưa được Chính phủ thể hiện rõ ràng trong tờ trình lần này. Chính phủ mới đang đề cập chung chung, chưa nêu rõ quan điểm. 

Bà TRẦN THỊ HOA RY, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu: “Tôi thấy trong tờ trình chỉ nêu 2 phương án, chưa phân tích rõ mặt được và chưa được của hai phương án. Là người ngoại đạo không trong nghề, tôi thấy rất khó để lựa chọn phương án phù hợp. Trong khi đó Chính phủ trình ra thì Chính phủ cũng chưa thể hiện quan điểm là chọn phương án nào. Như vậy vấn đề đặt ra là khi trình ra qua ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến chuyên gia, đại biểu Quốc hội thì làm rõ đã tiếp thu được những nội dung gì trong đó.”

Trong khi đó, ở góc độ người làm việc trong lĩnh vực y tế, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, đoàn Hà Nội nhận định, nội dung cấp hoặc đình chỉ giấy phép, chứng chỉ hành nghề hiện với nhiều quy trình, quy định rất phức tạp, do vậy nên giao cho cơ quan độc lập cấp phép.

Bà TRẦN THỊ NHỊ HÀ, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Cấp giấy phép hành nghề, đình chỉ rất phức tạp, dự thảo giao Hội đồng Y khoa quốc gia cấp, đình chỉ giấy phép hành nghề . Tôi cho rằng cần cân nhắc xem xét quy định này và thí điểm giao cho cơ quan độc lập cấp giấp phép, chứng chỉ hành nghề từ 1/1/2030. Nhưng tôi cũng chưa thấy từ khi luật có hiệu lực đến năm 2030 thì cấp giấp phép, chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo quy định nào? Việc giao cho 1 tổ chức thực hiện cần tổ chức thí điểm triển khai và thực tiễn, tổng kết đánh giá trước khi thực hiện vì đây là văn bản pháp lý có tính lâu dài.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần tiếp tục rà soát để bổ sung các quy định về địa vị pháp lý và mối quan hệ giữa Hội đồng y khoa quốc gia với các cơ quan cấp giấy phép hành nghề, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Từ thực tế ở nước ta và kinh nghiệm trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cân nhắc vấn đề giao thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Còn xem xét để cấp giấy phép hành nghề thì nhiều ý kiến nêu là nên chăng chúng ta giao cho các cơ quan quản lý nhà nước, thì đủ sức hơn. Nhưng xu hướng thế giới còn một hướng nữa là các hiệp hội nghề nghiệp. Ví dụ như trước đây kiểm toán viên hành nghề là do Bộ Tài chính cấp nhưng bây giờ do Hiệp hội kế toán kiểm toán cấp. Do vậy chúng ta sẽ phải nghiên cứu thêm kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Làm rõ vai trò giữa cơ quan quản lý nhà nước, Hội đồng y khoa quốc gia và tổ chức xã hội nghề nghiệp hội chuyên môn, ít nhất là trong quá trình hoạt động đào tạo và cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.”

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề cập, dự thảo Luật quy định đến trách nhiệm của chủ thể trong quan hệ khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa nhắc tới trách nhiệm của cơ quan cấp phép cho các cơ sở khám chữa bệnh. Vậy nếu cấp phép sai, cấp phép cho cơ sở không đủ điều kiện, không đủ năng lực dẫn đến hậu quả thì trách nhiệm như thế nào.

Bà NGUYỄN THỊ THANH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình: "Tôi đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ thẩm quyền cấp phép gắn với trách nhiệm giải trình, gíam sát cấp phép, nhất là khi nhà nước đã mở rộng xã hội hóa về công tác khám bệnh, chữa bệnh như quy định tại Điều 88 dự thảo Luật. Đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm, y đức của cơ sở, chủ phòng khám bệnh, nhất là phòng khám có yếu tố nước ngoài.” 

Rõ ràng, với cơ quan, đơn vị được giao cấp giấy phép hành nghề, kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề hay thẩm quyền thu hồi, đình chỉ giấy phép có vai trò rất quan trọng. Do vậy nội dung này cần được tiếp thu và làm rõ trong dự thảo luật.
 

Quang Sỹ