Chính phủ rút đề xuất trích 70% tiền xử phạt giao thông

Sau khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam và các cơ quan báo chí phản ánh, phân tích về sự không hợp lý của đề xuất trích lại 70% tiền xử phạt vi phạm giao thông cho lực lượng Cảnh sát Giao thông, tại Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất, Chính phủ đã bỏ đề xuất này.

Tại phiên họp 31 sáng ngày 15.3.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất lực lượng Cảnh sát Giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, trích lại không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe, sau khi nộp vào ngân sách Trung ương.

Trong khi đó, Luật Xử phạt vi phạm hành chính đã quy định: Tất cả tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, hầu như bao phủ toàn bộ đời sống xã hội, như: Lĩnh vực Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường, Y tế, Thú y, Kiểm ngư, Cảnh sát biển...chứ không chỉ mỗi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ!

Do đó, Chính phủ đã quyết định rút đề xuất này khỏi Dự thảo Luật mới nhất, trước khi diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách từ ngày 26 đến 28-3 tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng -

Ngọc Tuấn