Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8: Kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát

Ngày 6/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8/2022.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội vẫn đạt được các kết quả cơ bản, khá toàn diện: Kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; các cân đối lớn của nền kinh tế đảm bảo; độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; đối ngoại được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả cơ bản, vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: đầu tư công vẫn chậm; mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế có vướng mắc; công tác quy hoạch chưa đạt mục tiêu; một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn; những vấn đề liên quan trật tự an toàn xã hội, an ninh phi truyền thống vẫn tiềm ẩn...

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự phiên họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, kinh nghiệm để phát biểu ý kiến trọng tâm vào vấn đề, phân tích kết quả, các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học, dự báo tình hình để đưa ra các giải pháp phù hợp, khả thi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.