Chính phủ họp chuyên đề về công tác quy hoạch

Sáng 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, công tác quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Quốc hội khoá 14 đã thông qua Luật Quy hoạch, quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, có hiệu lực từ năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đã phát sinh nhiều vướng mắc. Do đó, Quốc hội đã thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. 

Chính phủ với chức năng, nhiệm vụ của mình vừa tổ chức thực hiện, vừa kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Quy hoạch. Thủ tướng nhấn mạnh, phiên họp này nhằm đánh giá kết quả công tác quy hoạch, bài học, nguyên nhân cũng như khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch trong thời gian tới. Cho rằng công tác quy hoạch có nhiều vấn đề khó, mới, nhạy cảm, Thủ tướng yêu cầu tập trung làm rõ khả năng hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch năm 2022, xác định rõ nội hàm của Quy hoạch tổng thể quốc gia, tích hợp quy hoạch, nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch và cải cách hành chính trong công tác quy hoạch.

Thực hiện : Diệu Linh Ngọc Tuấn