Chính phủ đề xuất trình dự án Luật Phát triển công nghiệp vào năm 2023

Chiều 9/5, Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp thường trực mở rộng thẩm tra đề nghị đưa dự án Luật Phát triển công nghiệp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật Phát triển công nghiệp tập trung vào 6 nhóm chính sách lớn bao gồm tăng cường thực thi định hướng phát triển công nghiệp; tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp; thúc đẩy phân bố không gian công nghiệp, liên kết vùng trong phát triển công nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm công nghiệp; phát triển bền vững trong công nghiệp; thực hiện phân công, phân cấp trong phát triển công nghiệp. Trên cơ sở này, chính phủ đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa dự án luật "Phát triển công nghiệp" vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023.

Ủy ban Pháp luật và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành luật này, cho rằng đây cũng là kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ lập pháp được xác định trong Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, có ý kiến băn khoăn vì phạm vi, đối tượng phát triển công nghiệp rất rộng, trong đó nhiều lĩnh vực công nghiệp cụ thể đã có luật điều chỉnh. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu giới hạn phạm vi điều chỉnh để xây dựng luật về công nghiệp hỗ trợ.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề xuất 2 phương án để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc đưa dự án Luật Phát triển công nghiệp vào chương trình năm 2023.

Phương án thứ nhất, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép đưa dự án luật vào dự kiến chương trình năm 2023 trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 để trình Quốc hội xem xét, quyết định; giao Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề được các cơ quan của Quốc hội nêu trong báo cáo thẩm tra.”

Phương án thứ hai, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước mắt chưa đưa dự án luật vào dự kiến chương trình năm 2023; giao Chính phủ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, làm rõ thêm các vấn đề, nhất là về phạm vi điều chỉnh và nội dung các chính sách của dự án luật, đánh giá kỹ lưỡng tác động của các chính sách, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật bảo đảm chất lượng, sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Thực hiện : Thùy Linh Trương Tùng