Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của đại biểu dân cử

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh, Thường trực Ủy ban Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đồng phối hợp tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của đại biểu dân cử.

Tại Hội nghị các bên đã chia sẻ những nỗ lực và kết quả trong hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra, giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong đó đối với công tác giám sát, nhiều ý kiến nhấn mạnh việc lựa chọn chuyên đề, nội dung giám sát “trúng”, “đúng” là vấn đề mang tính quyết định và có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đem lại tính hiệu quả trong hoạt động giám sát.

Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong tổ chức phiên giải trình, khảo sát lấy ý kiến, thẩm tra các báo cáo giám sát. Đồng thời đề xuất cơ chế phối hợp giữa các Ủy ban của Quốc hội với Hội đồng nhân dân giúp nâng cao tiếng nói của các cơ quan dân cử.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo