Chỉ số giá tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,25%

Theo Cục Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 năm 2022 của thành phố tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 1,42% so với cùng kỳ.

 Theo Cục Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 năm 2022 của thành phố tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 1,42% so với cùng kỳ. 

So với tháng trước, có 3/11 nhóm giảm nhẹ; trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,15%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,13%; nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ giảm 0,07%. 

Các nhóm hàng còn lại đều tăng so tháng trước, tăng cao nhất là nhóm giao thông với 1,27%.