Chi phí bồi thường cao tốc Biên Hòa tăng 2.100 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có báo cáo khái toán giá trị bồi thường, hỗ trợ dự án thành phần 1 và thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, chi phí bồi thường tăng gần 2.100 tỷ đồng so với dự kiến.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, thì chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 dự án thành phần, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là hơn 5.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi rà soát hồ sơ thu hồi đất, đối chiếu với các quyết định, Ban Bồi thường dự toán kinh phí bồi thường 2 dự án thành phần 1 và 2 là khoảng 7.100 tỷ đồng, tăng gần 2.100 tỷ đồng so với báo cáo nghiên cứu khả thi.

Nguyên nhân làm tăng chi phí bồi thường là do giá đất tại thời điểm dự án được duyệt, vào năm 2019, thấp hơn giá đất thực tế vào năm 2023. Cùng với đó, số lượng nhà xây dựng trong phạm vi dự án và hệ thống hạ tầng phải di dời lớn hơn rất nhiều so với thống kê trước đó. Hiện tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai đang bị chậm tiến độ, không đạt yêu cầu thi công.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam