Chỉ định thầu những đơn vị sử dụng công nghệ cao để tận thu dầu khí

“Luật Dầu khí sửa đổi phải theo hướng cởi mở, thông thoáng, thu hút nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực dầu khí”. Đây là một trong nhiều nội dung được đại biểu nhấn mạnh tại Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật dầu khí (sửa đổi) do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng sáng 2/8.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi vẫn giữ nguyên 11 chương, 64 điều so với lần trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 vừa qua, tuy nhiên đã tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, quan điểm xây dựng Luật Dầu khí phải theo hướng thông thoáng, cởi mở, đảm bảo nguyên tắc về chủ quyền, tạo điều kiện thu hút được các nhà đầu tư lớn.

Ông NGUYỄN LÂM THÀNH, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Dự thảo luật phải hết sức cởi mở thông thoáng, bảo đảm nguyên tắc chủ quyền, nguyên tắc chung. Tạo điều kiện phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài." 

Về tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí, những nội dung về mẫu vật, thông tin, dữ liệu kết quả điều tra cần được giao về cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chứ không chỉ cho Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường, vì đơn vị này là cơ quan chuyên môn, quản lý trực tiếp, có trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí. Bên cạnh đó, nội dung lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí cũng được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Ông PHAN XUÂN DŨNG, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: “Bây giờ dầu khí của mình bị sụt giảm, khai thác khó khăn, thì chỉ định thầu nên bổ sung thêm nội dung sử dụng công nghệ cao để tận thu. Nếu đơn vị này sử dụng công nghệ cao để tận thu thì chỉ định thầu." 

Tại khoản 2 Điều 11 quy định cá nhân phải liên danh với tổ chức để thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí, tuy nhiên lại không quy định quyền và nghĩa vụ cá nhân cũng như hình thức tổ chức thực hiện đề án điều tra cơ bản, đại biểu đề nghị cần bổ sung những nội dung này để bảo vệ quyền của cá nhân trong thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí khi cá nhân liên danh với tổ chức.

Thực hiện : Nguyễn Hùng Lê Anh