Chậm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia: Đại biểu đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc sâu sát hơn

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều nay, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Dân tộc. Nguyên nhân và giải pháp trong chậm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 là nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

Mời quý vị theo dõi video!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam