Chậm thanh toán việc mua sắm, mượn vật tư y tế, hóa chất sau dịch - Nỗi lo đau đáu của các đơn vị y tế

Các ý kiến đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần làm rõ việc thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch từ ngân sách nhà nước trong và sau giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch còn chậm trễ, phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Đồng thời có hướng dẫn việc xác lập sở hữu toàn dân đối với những tài sản tài trợ, cho, tặng, biếu trong phòng, chống dịch Covid-19.

Gửi tới Quốc hội nỗi lo đau đáu của các đơn vị y tế làm sao trả nợ cho các doanh nghiệp, đơn vị tuyến trên những vật tư y tế… trong quá trình cấp thiết đã mượn trước để chữa trị cho bệnh nhân, đại biểu Quốc hội đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Nêu khó khăn ở nhiều địa phương, đơn vị khi tiếp nhận tài sản tài trợ thiếu hợp đồng, giấy tờ cho, tặng, thiếu hồ sơ xác định giá trị hàng hóa, tài sản dẫn đến khó khăn trong xác lập sở hữu toàn dân và quản lý, sử dụng, đại biểu đề nghị Chính phủ có hướng dẫn cụ thể.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam