Chậm nhất ngày 30/8, TPHCM hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký công văn khẩn yêu cầu các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đề ra các biện pháp quyết liệt để đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại địa phương.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký công văn khẩn yêu cầu các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đề ra các biện pháp quyết liệt để đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại địa phương.

Theo đó, các địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra nắm bắt tiến độ giải quyết hồ sơ; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở số lượng doanh nghiệp của địa phương, huy động cán bộ, công chức, viên chức thành lập các Tổ công tác tuyên truyền, thẩm định hồ sơ và giải ngân kinh phí. UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức bố trí nhân sự tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật để có thêm nhiều thời gian cho doanh nghiệp và tránh quá tải trong việc tiếp nhận. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và tiến hành chi kinh phí hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8.