Chấm dứt hoạt động loạt công trình trái phép tại Công viên Hà Đông

Liên quan đến câu chuyện hàng trăm công trình có dấu hiệu sai phạm xây dựng để trên đất dự án quy hoạch xây dựng Khu công viên văn hoá - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông mà Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh. Sau khi loạt phóng sự phát sóng UBND quận Hà Đông đã thực hiện thanh kiểm tra, rà soát và quyết định xử lý các sai phạm trên.

Dự kiến, ngày mai 10/12 quận Hà Đông sẽ tiến hành quây hàng rào tôn xung quanh dự án. Chỉ để 1 lối ra duy nhất tại cổng khu vực nhà điều hành của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Kế hoạch thực hiện phải chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả; Kiên quyết ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, lôi kéo kích động, tụ tập đông người; ứng phó các tình huống mất an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Khu công viên Văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông theo thẩm quyền phân cấp.

Dự án công viên văn hoá - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông là dự án treo gần 15 năm, để tránh lãng phí thì chính quyền địa phương đã cho 12 đơn vị khai thác tạm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các đơn vị này đã cho hàng trăm doanh nghiệp khác thuê lại, kinh doanh không đúng mục đích. UBDN thành phố Hà Nội cũng đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu UBND quận Hà Đông phải chấm dứt tình trạng sai phạm trên.

Hoàng Tùng