Câu chuyện hôm nay: Sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội - Bệ đỡ giúp doanh nghiệp phát triển

Những năm qua, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực tại Hà Nội ngày càng phát huy được vai trò “đầu tàu” trong phát triển kinh tế, qua đó thúc đẩy công nghiệp Thủ đô tăng trưởng. Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có thế mạnh, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng; phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong phát triển kinh tế; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng giá trị sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực...Triển khai nhiệm vụ này, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các chương trình, đề án về phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố đến năm 2025. Đến nay, Hà Nội có 81 doanh nghiệp, với gần 200 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực, trong đó 22 doanh nghiệp có doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng, 12 doanh nghiệp nằm trong tốp 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, 10 doanh nghiệp có thương hiệu toàn cầu. Thành phố Hà Nội đã hình thành 8 nhóm ngành công nghiệp chủ lực với hàng nghìn loại sản phẩm thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng như: Vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu, điện, điện tử...Hầu hết doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực quy mô lớn, sức cạnh tranh cao, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!