Câu chuyện hôm nay: Sách cho người khiếm thị: Bao giờ mới hết bất cập?

"Thiếu sách giáo khoa chữ nổi, học sinh khiếm thị gặp khó”, “Chưa có đơn vị cung cấp sách giáo khoa chữ nổi”.... Đây là những tít báo xuất hiện sau cuộc giám sát của Quốc hội "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 và Nghị quyết 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội vào trung tuần tháng 3 năm nay.

Trên thực tế, chương trình đổi mới sách giáo khoa 2018 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2020 và một số cấp học như 1, 2, 6, 3, 7, 10 đã bắt đầu học theo chương trình sách mới.

Tuy nhiên, đó là những quyển sách dành cho học sinh sáng mắt, còn đối với các em học sinh khiếm thị thì cho đến thời điểm này, công tác in ấn vẫn đang là vấn đề nan giải khi việc xuất bản sách chữ nổi phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của chính những đơn vị đang chịu trách nhiệm đào tạo học sinh khiếm thị, chứ không phải là một nhà xuất bản như thông thường.

Và khi chưa có sách thì việc học của người khiếm thị vốn khó càng thêm khó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Anh Thư