Câu chuyện hôm nay: Nước mắt nghề biển

Công việc nặng nhọc, thu nhập theo từng con sóng thế nhưng không phải cứ có tàu là có thể vươn khơi. Bởi, tàu thì nhiều mà ngư phủ thì thiếu. Khi tàu cá lênh đênh trên biển, nhiều lao động đã trở thành nô lệ, bị đánh đập, ngược đãi trên tàu.

Nằm bờ chắc chắn là nỗi buồn lớn nhất với nghề đi biển bởi lẽ để ra khơi thì rất cần lao động biển. Công việc cực nhọc nhưng chẳng có trường lớp nào đào tạo, cũng chưa có dịch vụ cung ứng lực lượng lao động đi biển. Chính vì vậy, nhiều chủ tàu gom ngư phủ thông qua cò lao động. Và từ đây, những giọt nước mắt, có khi là máu của những góc khuất nghề biển đã được lộ rõ. 

Nguyễn Điền