Câu chuyện hôm nay: Nông thôn mới - Phát triển song hành sản xuất và gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng

Những năm vừa qua, Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu của cả nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để phát triển xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, trung tâm văn hóa lớn của đất nước, những năm gần đây, Hà Nội đã tập trung đầu tư nhiều nguồn lực cho từng nông thôn dẫn tới số lượng các xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới tăng cao.

Thành phố Hà Nội hiện có 15/18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt hơn 83% so với kế hoạch. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam