Câu chuyện hôm nay: Hạnh phúc của những công dân nơi biên giới được nhập tịch Việt Nam

Vấn đề người di cư tự do ở các nước láng giềng có chung đường biên giới quốc gia với Việt Nam, trong đó có Lào, là vấn đề mang tính lịch sử, đã tồn tại nhiều năm qua. Để giải quyết tình trạng này, ngày 8/7/2013, Chính phủ 2 nước Việt Nam và Lào đã ký Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.

Thỏa thuận có hiệu lực trong thời hạn ba năm (tính từ ngày 14/11/2013) và được gia hạn ba năm tiếp theo đến ngày 14/11/2019 với mục tiêu cố gắng giải quyết dứt điểm việc cấp các giấy tờ quốc tịch và hộ tịch cho những người đáp ứng các điều kiện của Thỏa thuận. Đến nay, tại hai huyện biên giới Hướng Hóa và Đakrông tỉnh Quảng Trị, đã có gần 800 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam, chính thức hưởng quyền công dân trên quê hương mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Võ Linh