Câu chuyện hôm nay: Hà Nội - Nơi kết nối giao thương của các tỉnh, thành phố

Với tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, liên kết và ký kết các biên bản ghi nhớ với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa.

Giai đoạn 2018 - 2019, Hà Nội đã triển khai hợp tác toàn diện với hơn 50 tỉnh, thành phố. Hà Nội và các địa phương đã tổ chức 24 hoạt động giao thương kết nối sản phẩm trái cây, nông sản thực phẩm, hoa các loại...; 19 tuần lễ trái cây, nông sản các địa phương tại Hà Nội, hơn 350 sản phẩm mới được các doanh nghiệp Hà Nội kết nối, tiêu thụ. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh, thành phố tham gia gian hàng giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm thương mại và Trang thông tin nông sản an toàn thành phố Hà Nội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!