Câu chuyện hôm nay: Điện tái tạo - Nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ

Theo quy hoạch điện VIII vừa được phê duyệt, cho tới năm 2050 Việt Nam sẽ xóa bỏ hoàn toàn nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, 71,5% nguồn điện quốc gia sẽ là điện tái tạo vào năm 2050. Kiểm soát mức phát thải carbon từ sản xuất điện đạt khoảng 204 - 254 triệu tấn năm 2030 và xuống phát thải tối đa còn 31 triệu tấn vào năm 2050.

Quy hoạch điện VIII đã và đang thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt theo cam kết của Chính phủ, đó là kiên định với mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo. Xoá bỏ hoàn toàn điện than là mục tiêu đầy tham vọng. Nhưng nhìn vào thực tế, sau một thời gian tăng trưởng nóng, các dự án đầu tư phát triển năng lượng tái tạo đã và đang có dấu hiệu chững lại do một số vướng mắc về cơ chế giá, hạ tầng lưới điện cũng chưa đáp ứng được tiềm năng và nhu cầu phát triển của năng lượng tái tạo.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Thanh -

Kim Thanh