Câu chuyện hôm nay: Đèn xanh cho phân luồng hướng nghiệp

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy mô lao động của Việt Nam khoảng 52 triệu người, nhưng chỉ khoảng 27% có văn bằng, chứng chỉ phù hợp. Với kì vọng trở thành một nước công nghiệp vào năm 2030 và một nước phát triển vào năm 2045, tỉ lệ lao động có tay nghề, có chứng chỉ sơ cấp cũng phải tăng lên tương đương.

Điều này đòi hỏi phải có chiến lược thay đổi nhận thức của người dân về đào tạo nghề nghiệp, cùng với đó là những giải pháp để thúc đẩy phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho người học từ sớm.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Minh